SUBVENȚIE de 1.500 euro/an PÂNĂ ÎN 2020, disponibilă pentru fermieri

AGRO INTELIGENTA ne anunta ca poate fi accesata o subvenție de 1.500 de euro pe an, disponibilă pentru fermieri!

Producătorii agricoli mai pot cere banii la AFIR pentru Schema pentru micii fermieri (sM 6.5) până la data limită de 15 mai 2017, ora 16.00. Această submăsură a fost lansată pentru prima oară în luna decembrie a anului trecut. Alocarea bugetară stabilită pentru sM 6.5 este de 112,3 milioane de euro.

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schemă de micii fermieri din Pilonul 1.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv sau să arendeze altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.

Atenție! Prima anuală se va adăuga la sumele primite din arendă sau în urma vânzării exploataţiei. Adică fie că arendați sau vindeți acești 1.500 de euro îi primiți în plus până în 2020! 

Foarte important! Dacă nu ați fost înscriși la APIA în 2015 în Schema de mici fermieri sau v-ați retras din schemă NU puteți depune cerere pentru această subvenție!

Solicitanţii (persoane fizice/reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • Să fie persoane fizice sau juridice române;
  • Să acţioneze în nume propriu;
  • Să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanțare;
  • Să fi aplicat cel puţin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I;
  • Să deţină integral în proprietate exploatația (cel putin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmează a fi transferată/ care a fost transferată;
  • Să se angajeze să transfere definitiv/să fi transferat definitiv către alt fermier întreaga sa exploataţie (cel puțin terenurile sau terenurile și animalele care au făcut obiectul sprijinului în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) şi drepturile de plată corespunzătoare;
  • Să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

Dacă sunteți interesați de această măsură puteți descărca Ghidul Solicitantului: GHIDUL SOLICITANTULUI

Stiri inrudite